Hochschule für Technik
Stuttgart
Schellingstraße 24
D-70174 Stuttgart
T +49 (0)711 8926 0
F +49 (0)711 8926 2666
www.hft-stuttgart.de
info@hft-stuttgart.de

Faculty Geomatics, Computer Science and Mathematics

Dekan: Prof. Dr. Peter Heusch
Sekretariat: Ortrud Dold, T +49 (0) 711 8926 2526, F +49 (0) 711 8926 2553, sekretariat.vim@hft-stuttgart.de

Prodekan: Prof. Dr. Dietrich Schröder
Sekretariat: Hildegard Gooss, T +49 (0) 711 8926 2606, F +49 (0) 711 8926 2556, sekretariat.vg@hft-stuttgart.de

Prodekan/Studiendekan: Prof. Dr. Harald Bauer
Sekretariat: Ortrud Dold, T +49 (0) 711 8926 2526, F +49 (0) 711 8926 2553, sekretariat.vim@hft-stuttgart.de

Adresse:
Fakultät Vermessung, Informatik und Mathematik
Hochschule für Technik
Schellingstr. 24
70174 Stuttgart

Zugehörige Studiengänge: